Art. 93. - Przewóz przesyłek i osób kolejami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.4.7

Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 1953 r.
Art.  93.

Podróżny obowiązany jest do zapłacenia kolei kar umownych w razie naruszenia przepisów:

1)
o przejeździe z ważnym biletem;
2)
o przewozie bagażu ręcznego i małych zwierząt domowych;
3)
o przestrzeganiu porządku i czystości w wagonach oraz pomieszczeniach stacyjnych jak również na terenach kolejowych.