Art. 83. - Przewóz przesyłek i osób kolejami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.4.7

Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 1953 r.
Art.  83.

Minister Kolei określa szczegółowe warunki i tryb zawierania umów przewidzianych w art. 82.