Art. 77. - Przewóz przesyłek i osób kolejami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.4.7

Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 1953 r.
Art.  77.
1.
Kolej przewozi rzeczy w sposób szczególnie szybki jako przesyłki ekspresowe.
2.
Do przewozu jako przesyłki ekspresowe mogą być dopuszczone tylko takie rzeczy, które nadają się do przewozu w wagonach bagażowych na warunkach określonych przez Ministra Kolei.
3.
Od przewozu przesyłkami ekspresowymi wyłączone są przedmioty wymienione w art. 69.