Art. 7. - Przewóz przesyłek i osób kolejami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.4.7

Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 1953 r.
Art.  7.
1.
Przepisy dekretu nie mają zastosowania do przewozów wojskowych i pocztowych.
2.
Rada Ministrów wydaje przepisy dotyczące przewozów wojskowych i pocztowych.