Art. 66. - Przewóz przesyłek i osób kolejami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.4.7

Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 1953 r.
Art.  66.
1.
Podróżny może odstąpić od umowy przewozu albo zmienić umowę przewozu przez:
1)
żądanie przesunięcia terminu wyjazdu,
2)
przejście do klasy wyższej lub do pociągu o taryfie wyższej.
2.
Minister Kolei wydaje przepisy określające warunki i tryb postępowania w przypadkach przewidzianych w ust. 1.