Art. 59. - Przewóz przesyłek i osób kolejami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.4.7

Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 1953 r.
Art.  59.

Podróż uważa się za rozpoczętą, gdy podróżny zajął miejsce w pociągu.