Art. 58. - Przewóz przesyłek i osób kolejami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.4.7

Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 1953 r.
Art.  58.
1.
Podróżny, który kupił bilet, ma prawo:
1)
przejazdu od stacji wyjazdu do stacji przeznaczenia w okresie ważności biletu drogą, klasą wagonu i rodzajem pociągu wskazanych na bilecie;
2)
zabrania ze sobą bezpłatnie bez biletu jednego dziecka w wieku do ukończonego czwartego roku życia, jeżeli nie żąda dla niego osobnego miejsca;
3)
zabrania ze sobą:
a)
małych zwierząt domowych,
b)
bagażu ręcznego;
4)
korzystania z przerw podróży i ułatwień dalszego przejazdu w razie opóźnień i utraty połączeń;
5)
zawarcia umów dodatkowych o korzystanie z oddzielnego wagonu, przedziału, miejsca w wagonie z miejscami numerowanymi lub w wagonie sypialnym, o przewóz psa, o nadanie przesyłki bagażowej oraz o inne świadczenia, jeżeli przepisy je przewidują;
6)
korzystania z wagonów restauracyjnych lub z innych wagonów specjalnych.
2.
Szczegółowe warunki korzystania z uprawnień przewidzianych w ust. 1 określa Minister Kolei.