Art. 57. - Przewóz przesyłek i osób kolejami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.4.7

Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 1953 r.
Art.  57.
1.
Bilet na przejazd powinien zawierać następujące dane:
1)
stację wyjazdu i przeznaczenia,
2)
drogę przejazdu,
3)
rodzaj pociągu i klasę,
4)
opłatę za przejazd,
5)
pierwszy dzień ważności,
6)
czas ważności.
2.
Minister Kolei wydaje przepisy o sprzedaży biletów, o rodzajach biletów i o czasie ich ważności.
3.
Bilet wolno odstąpić drugiej osobie tylko wtedy, gdy nie jest imienny i gdy podróż nie została rozpoczęta.