Art. 115. - Przewóz przesyłek i osób kolejami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.4.7

Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 1953 r.
Art.  115.
1.
Sumy należne na podstawie przepisów art. 100-102, 104, ust. 1 pkt 1 i art. 114 podlegają oprocentowaniu w stosunku sześciu od sta.
2.
W innych przypadkach mają zastosowanie odsetki ustawowe.
3.
Kary umowne i sumy poniżej 20 zł nie podlegają oprocentowaniu.
4.
Odsetki liczy się od dnia płatności roszczenia.