§ 5. - Przesyłanie informacji dotyczących spółek nieruchomościowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. - Dz.U.2022.815 - OpenLEX

§ 5. - Przesyłanie informacji dotyczących spółek nieruchomościowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.815

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 kwietnia 2022 r.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.