§ 3. - Przesyłanie informacji dotyczących spółek nieruchomościowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. - Dz.U.2022.815 - OpenLEX

§ 3. - Przesyłanie informacji dotyczących spółek nieruchomościowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.815

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 kwietnia 2022 r.
§  3. 
Przepis § 2 ma zastosowanie do przesyłania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych według stanu na ostatni dzień roku podatkowego spółki nieruchomościowej przypadający po dniu 31 grudnia 2021 r., a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego - na ostatni dzień jej roku obrotowego przypadający po dniu 31 grudnia 2021 r.