§ 9. - Przepisy wykonawcze do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o ustanowieniu taryfy... - Dz.U.1934.92.833 - OpenLEX

§ 9. - Przepisy wykonawcze do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o ustanowieniu taryfy celnej przywozowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.92.833

Akt utracił moc
Wersja od: 25 czerwca 1938 r.
§  9.
Towary, od których cło wymierzane jest od wagi, a które są przeznaczone do detalicznej sprzedaży wraz z opakowaniem, cli się łącznie z wagą tego opakowania (art. 5 ustęp 10), np. perfumy we flakonach - łącznie z pudełkami, w których flakony są umieszczone; lak w laseczkach różnokolorowych, umieszczonych po kilka sztuk w pudełkach kartonowych - łącznie z pudełkami kartonowemi; specyfiki farmaceutyczne w słoikach, buteleczkach i t. p., umieszczonych w pudełkach - łącznie z pudełkami i znajdującemi się w nich drukami. Zasada ta nie ma zastosowania do wyrobów jubilerskich.