§ 8. - Przepisy wykonawcze do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o ustanowieniu taryfy... - Dz.U.1934.92.833 - OpenLEX

§ 8. - Przepisy wykonawcze do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o ustanowieniu taryfy celnej przywozowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.92.833

Akt utracił moc
Wersja od: 25 czerwca 1938 r.
§  8.
1)
Wagę brutto towarów (art. 5 ust. 8), podlegających cłu do zł 15, względnie zł 12, od 100 kg można przyjąć według wagi ustalonej przy przyjęciu towarów do magazynu lub składu celnego; wagę tę należy przy rewizji celnej wyrywkowo sprawdzić.
2)
Wagę brutto towarów, których stawka celna przekracza wymienione w p. 1 normy, należy stwierdzić przez faktyczne wyważenie. Jeżeli towary te znajdują się w opakowaniach jednego rodzaju i jednej wagi, można przeprowadzić tylko próbne wyważenie, które jednak musi obejmować co najmniej dziesiątą część przesyłki, niemniej jednak pięciu sztuk, wybranych bez wpływu strony; gdy przy próbnem wyważaniu okaże się niezgodność, należy wyważyć całą przesyłkę.
3)
Gdy waga przesyłki zostaje ustalona przy przyjęciu towaru do magazynu lub składu celnego albo zostaje przedstawiona przez stronę specyfikacja, wymieniająca wagę wszystkich sztuk zosobna, to przyjmuje się wagę przesyłki, ustaloną przy przyjęciu do magazynu lub składu, względnie wagę, podaną w specyfikacji, za wagę wymiarową, jeżeli próbne wyważenie sztuk nie wykaże w zestawieniu z wagą, ustaloną przy przyjęciu do magazynu lub składu celnego, względnie z wagą, wymienioną w specyfikacji, większej różnicy nad 2%.