§ 7. - Przepisy wykonawcze do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o ustanowieniu taryfy... - Dz.U.1934.92.833 - OpenLEX

§ 7. - Przepisy wykonawcze do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o ustanowieniu taryfy celnej przywozowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.92.833

Akt utracił moc
Wersja od: 25 czerwca 1938 r.
§  7.
1)
Stawkami celnemi, powodującemi według art. 5 ust. 8-a clenie towaru według wagi brutto, są stawki celne, ustalone zarówno w. pozycjach i punktach taryfy celnej, jak i w uwagach, i to bez względu na to, czy stawki te są stosowane za osobnem pozwoleniem lub bez takiego pozwolenia.
2)
Jeżeli jednak stawka celna, ustanowiona w taryfie celnej od wagi netto, zostaje obniżona poniżej zł 15, względnie zł 12, od 100 kg w drodze rozporządzenia o ulgach celnych (art. 23 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o prawie celnem - Dz. U. R. P. Nr. 84, poz. 610) lub na zasadzie konwencyj handlowych, należy za podstawę do wymiaru cła przyjmować wagę netto, chyba że rozporządzenie o ulgach celnych lub konwencja handlowa stanowi inaczej.