Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2020

| Akt oczekujący
Wersja od: 24 października 2019 r.
Art.  106. 

Politykę zakupową państwa, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, opracowuje się po raz pierwszy do dnia 31 grudnia 2021 r.