Art. 33. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. - Dz.U.2009.157.1241 - OpenLEX

Art. 33. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.157.1241

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 listopada 2014 r.
Art.  33.  3

 (uchylony).

3 Art. 33 uchylony przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. (Dz.U.2014.1457) zmieniającej nin. ustawę z dniem 8 listopada 2014 r.