Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.7.104

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 stycznia 1919 r.

DEKRET
w przedmiocie przepisów skarbowych dla obszarów Polski, które podlegały władzy b. cesarsko-niemieckiego naczelnego dowódcy na wschodzie.

Art.  1.

Przepisy skarbowe, obecnie obowiązujące na obszarze b. cesarsko-niemieckiego Generał-Gubernatorstwa Warszawskiego, rozciąga si- niniejszem na obszary Polski, które podlegały władzy b. cesarsko-niemieckiego naczelnego dowódcy na wschodzie.

Art.  2.

Wykonanie tego dekretu i wydanie przepisów przechodnich porucza się Ministrowi Skarbu.

Dan w Warszawie, d. 7 stycznia 1919 r.