§ 2. - Przepisy przewozowe dla bezpośredniej Austrjacko-Sowieckiej komunikacji towarowej w tranzycie przez Czechosłowację i przez Polskę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.69.637

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 lipca 1928 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15 lipca 1928 r.