§ 1. - Przepisy przewozowe dla bezpośredniej Austrjacko-Sowieckiej komunikacji towarowej w tranzycie przez Czechosłowację i przez Polskę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.69.637

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 lipca 1928 r.
§  1.
Przewóz towarów i zwierząt w bezpośredniej komunikacji pomiędzy stacjami kolei austrjackich, z jednej strony, a stacjami kolei Związku Socjalistycznych Republik Rad, z drugiej strony, w tranzycie przez Czechosłowację i przez Polskę odbywa się na zasadzie Przepisów przewozowych, podanych w załączniku do niniejszego rozporządzenia.