Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.10.125

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
Rady Ministrów
w przedmiocie przeniesienia siedziby Komisji Ziemskiej Okręgowej z Łodzi do Piotrkowa.

Art.  1.

Siedziba Komisji Ziemskiej Okręgowej w Łodzi przeniesiona zostaje do Piotrkowa.

Art.  2.

Komisja Ziemska Okręgowa w Łodzi od chwili wydania niniejszego postanowienia nazywać się będzie: Komisja Ziemska Okręgowa w Piotrkowie.

Art.  3.

Okrąg Komisji Ziemskiej Okręgowej w Piotrkowie pozostaje niezmieniony.

Art.  4.

W celu wykonania niniejszego rozporządzenia Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych poczyni odpowiednie zarządzenia.

Warszawa, dn. 28 stycznia 1919 r.