[Wejście w życie ustawy] - Art. 10. - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. - Dz.U.2019.1314 t.j. - OpenLEX

Art. 10. - [Wejście w życie ustawy] - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1314 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lipca 2019 r.
Art.  10.  [Wejście w życie ustawy]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.