Art. 28. - Przekształcenia w administracji celnej oraz zmiana niektórych ustaw. - Dz.U.2002.41.365 - OpenLEX

Art. 28. - Przekształcenia w administracji celnej oraz zmiana niektórych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.41.365

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 kwietnia 2002 r.
Art.  28. 

W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1352) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 38 w ust. 4 skreśla się wyrazy "oraz Prezesowi Głównego Urzędu Ceł";
2)
w art. 55 w ust. 2 skreśla się wyrazy ", a także Prezesowi Głównego Urzędu Ceł".