Art. 2. - Przekształcenia w administracji celnej oraz zmiana niektórych ustaw. - Dz.U.2002.41.365 - OpenLEX

Art. 2. - Przekształcenia w administracji celnej oraz zmiana niektórych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.41.365

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 kwietnia 2002 r.
Art.  2. 

Znosi się:

1)
centralny organ administracji państwowej w sprawach celnych - Prezesa Głównego Urzędu Ceł,
2)
organ administracji państwowej w sprawach celnych - dyrektora urzędu celnego.