§ 6. - Przekazywanie danych przez organizacje producentów, oznaczanie wycofanych produktów rybnych oraz przekazywanie informacji przez okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.330

Akt utracił moc
Wersja od: 27 marca 2012 r.
§  6.
Informacje, o których mowa w § 2 i 3, oraz informację, o której mowa w art. 51 ust. 2 ustawy, przekazuje się w formie papierowej lub elektronicznej - na formularzach opracowanych przez Agencję i udostępnionych na stronie internetowej administrowanej przez tę Agencję.