§ 2. - Przekazanie niektórym wojewodom uprawnień Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie wykonywania nadzoru nad samorządem terytorjalnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.24.252

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 kwietnia 1929 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.