Przedterminowe wybory do Rady Miejskiej oraz burmistrza Dobrej w województwie zachodniopomorskim. - Dz.U.2004.11.98 - OpenLEX

Przedterminowe wybory do Rady Miejskiej oraz burmistrza Dobrej w województwie zachodniopomorskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.11.98

Akt utracił moc
Wersja od: 27 stycznia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 26 stycznia 2004 r.
w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Miejskiej oraz burmistrza Dobrej w województwie zachodniopomorskim

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806) w związku z art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) zarządza się, co następuje:
Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów do Rady Miejskiej oraz burmistrza Dobrej.
Datę przedterminowych wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 29 lutego 2004 r.
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynności wyborczejTreść czynności wyborczej
12
w dniu wejścia w życie rozporządzenia- podanie do publicznej wiadomości, w formie

obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady

Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów do

Rady Miejskiej oraz burmistrza Dobrej

do 30 stycznia 2004 r.- podanie do publicznej wiadomości zarządzenia

Wojewody, w formie obwieszczenia, w sprawie

ustalenia liczby radnych

do 2 lutego 2004 r.- podanie do publicznej wiadomości, w formie

obwieszczenia, informacji o:

a) okręgach wyborczych, ich granicach i numerach,

b) liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu,

c) siedzibie miejskiej komisji wyborczej

do 4 lutego 2004 r.- powołanie przez Komisarza Wyborczego miejskiej

komisji wyborczej

do 10 lutego 2004 r.

(do godz. 2400)

- zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej do

zarejestrowania:

a) list kandydatów na radnych,

b) kandydatów na burmistrza

do 13 lutego 2004 r.- składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych

wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego

w programach telewizji publicznej i publicznego

radia

do 16 lutego 2004 r.- powołanie obwodowych komisji wyborczych,

- podanie do publicznej wiadomości, w formie

obwieszczenia, informacji o:

a) numerach i granicach obwodów głosowania,

b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji

wyborczych

od 18 lutego 2004 r.- rozpoczęcie nieodpłatnego rozpowszechniania audycji

wyborczych w programach telewizji publicznej i

publicznego radia

do 20 lutego 2004 r.- podanie do publicznej wiadomości, w drodze

rozplakatowania, obwieszczenia miejskiej komisji

wyborczej:

a) zawierającego informacje o zarejestrowanych

listach kandydatów na radnych oraz dane o

kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz

z ewentualnym oznaczeniem kandydatury nazwą lub

skrótem nazwy partii politycznej lub organizacji

popierającej kandydata,

b) o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza, na

którym umieszczone są, w kolejności

alfabetycznej nazwisk, nazwiska, imiona, wiek,

wykształcenia, miejsce zamieszkania, nazwa

komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa

partii politycznej, do której należy kandydat

do 23 lutego 2004 r.- sporządzenie spisu wyborców
27 lutego 2004 r.

o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej
28 lutego 2004 r.- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji

wyborczych spisów wyborców

29 lutego 2004 r.

godz. 600- 2000

- przeprowadzenie głosowania