Przedterminowe wybory burmistrza Cybinki w województwie lubuskim. - Dz.U.2004.192.1966 - OpenLEX

Przedterminowe wybory burmistrza Cybinki w województwie lubuskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.192.1966

Akt utracił moc
Wersja od: 3 września 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 2 września 2004 r.
w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Cybinki w województwie lubuskim

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz1760) zarządza się, co następuje:
Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów burmistrza Cybinki.
Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 10 października 2004 r.
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynności wyborczejTreść czynności wyborczej
12
w dniu wejścia w życie rozporządzenia- podanie do publicznej wiadomości, w formie

obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady

Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów

burmistrza Cybinki

do dnia 13 września 2004 r.- podanie do publicznej wiadomości, w formie

obwieszczenia, informacji o siedzibie miejskiej

komisji wyborczej

do 16 września 2004 r.- powołanie przez Komisarza Wyborczego miejskiej

komisji wyborczej

do 20 września 2004 r.

(do godz. 2400)

- zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej do

zarejestrowania kandydatów na burmistrza

do 23 września 2004 r.- składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych

wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego

w programach telewizji publicznej i publicznego

radia

do 27 września 2004 r.- powołanie obwodowych komisji wyborczych,

- podanie do publicznej wiadomości, w formie

obwieszczenia, informacji o:

a) numerach i granicach obwodów głosowania,

b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji

wyborczych

od 29 września 2004 r.- rozpoczęcie nieodpłatnego rozpowszechniania audycji

wyborczych w programach telewizji publicznej i

publicznego radia

do 29 września 2004 r.- podanie do publicznej wiadomości, w drodze

rozplakatowania, obwieszczenia miejskiej komisji

wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na

burmistrza, na którym umieszczone są, w kolejności

alfabetycznej nazwisk, nazwiska, imiona, wiek,

wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu

zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii

politycznej, do której należy kandydat

do 6 października 2004 r.- sporządzenie spisu wyborców
8 października 2004 r.

o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej
9 października 2004 r.- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji

wyborczych spisów wyborców

10 października 2004 r. godz. 600-2000- przeprowadzenie głosowania