§ 5. - Przedstawiciel podatkowy. - Dz.U.2011.68.359 - OpenLEX

§ 5. - Przedstawiciel podatkowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.68.359

Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 2011 r.
§  5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2011 r.3)