Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.6.101

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 1919 r.

DEKRET
o przedłużeniu terminu wyborów do Sejmu Ustawodawczego w drugim okręgu wyborczym.

Z uwagi na to, że w 2-m okręgu wyborczym stan okupacji uniemożliwił rozpoczęcie we właściwym czasie prac przedwyborczych, przez co wybory poselskie do Sejmu Konstytucyjnego nie mogą się odbyć w terminie, ustanowionym dekretem z dn. 28 listopada 1918 roku na wniosek Rady Ministrów i Generalnego Komisarza Wyborczego, stanowię:
W okręgu wyborczym, obejmującym powiaty: Suwalski, Sejneński i Augustowski, powszechnych wyborów poselskich do Sejmu Ustawodawczego dokonać w dniu 16 lutego 1919 r.

Przy obliczaniu terminów, w Ordynacji Wyborczej przewidzianych, za dzień zarządzenia wyborów uważać dzień 1 stycznia 1919 r.

Dan w Warszawie, d. 14 stycznia 1919 r.