Przedłużenie terminu do składania podań w Głównym Urzędzie Likwidacyjnym o zabezpieczenie praw do tytułów na okaziciela, wywiezionych na terytorjum obecnego Związku Socjalistycznych Republik Rad lub złożonych w instytucjach na tem terytorjum.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.110.789

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 października 1925 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 28 października 1925 r.
o przedłużeniu terminu do składania podań w Głównym Urzędzie Likwidacyjnym o zabezpieczenie praw do tytułów na okaziciela, wywiezionych na terytorjum obecnego Związku Socjalistycznych Republik Rad lub złożonych w instytucjach na tem terytorjum.

Na zasadzie § 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r. o zabezpieczeniu praw do tytułów na okaziciela, wywiezionych na terytorjum obecnego Związku Socjalistycznych Republik Rad lub złożonych na tem terytorjum (Dz. U. R. P. № 115, poz. 1032), zarządza się co następuje:
Termin do składania w Głównym Urzędzie Likwidacyjnym podań przez osoby zainteresowane, w celu zabezpieczenia praw do tytułów, przewidzianych w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r. (Dz. U. R. P. № 115, poz. 1032) przedłużony rozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 20 lipca 1925 r. (Dz. U. R. P. № 77, poz. 541) do dnia 1 listopada 1925 r. przedłuża się do dnia 1 lipca 1926 r.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.