Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.5.23

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 stycznia 1923 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 28 grudnia 1922 r.
w przedmiocie przedłużenia ogólnego terminu dla wnoszenia spraw do Mieszanego Trybunału Rozjemczego.

Niniejszem podają się do wiadomości, że uchwalą z dn. 9 grudnia 1922 r. Mieszanego Trybunału Rozjemczego, ustanowionego pomiędzy Polską a Niemcami w myśl art. 304 Traktatu Wersalskiego o pokoju, podpisanego w dn. 28 czerwca 1919 r. (Dz. U. R. P. r. 1920 № 35 poz. 200) ogólny termin dla wnoszenia spraw do Mieszanego Trybunału Rozjemczego, ustanowiony w art. 20 Regulaminu procesowego tego Trybunału (Dz. U. R. P. r. 1921, № 90, poz. 670) przedłużony został do dnia 31 grudnia 1923 roku.