Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.9.47

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 stycznia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 10 stycznia 1921 r.
w przedmiocie przedłużenia mocy prawnej patentów na wynalazki, ochrony wzorów rysunkowych i modeli oraz ochrony znaków towarowych, zgłaszanych na zasadzie poprzednio obowiązujących ustaw.

Termin do składania podań o patenty na wynalazki, o ochronę wzorów rysunkowych i modeli, tudzież o ochronę znaków towarowych, zgłaszanych na zasadzie art. 33 dekretu o patentach na wynalazki, art. 15 dekretu o ochronie wzorów rysunkowych i modeli, oraz art. 23 dekretu o ochronie znaków towarowych (Dz. Praw P. P. z 1919 r. № 13 poz. 137-139), przedłużony ostatnio rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 45 poz. 277) do dnia 10 stycznia 1921 r., przedłuża się, dla obszaru b. zaboru rosyjskiego, do dnia dziesiątego lipca tysiąc dziewięćset dwudziestego pierwszego roku.