Art. 3. - Przedłużenie mocy obowiązującej ustawy z dnia 4 kwietnia 1922 r. o obowiązku zarządów gmin miejskich dostarczania pomieszczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.59.418

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 maja 1923 r.
Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 25 maja 1923 r.