Art. 2. - Przedłużenie mocy obowiązującej ustawy z dnia 4 kwietnia 1922 r. o obowiązku zarządów gmin miejskich dostarczania pomieszczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.59.418

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 maja 1923 r.
Art.  2.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.