Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.37.211

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 kwietnia 1920 r.

USTAWA
z dnia 23 kwietnia 1920 r.
w przedmiocie przedłużenia mocy obowiązującej ustawy z 3 kwietnia 1919 r. o dostarczaniu mieszkań na potrzeby wojska (Dz. Praw 1919 r. № 31, poz. 262).

Art.  1.

Moc obowiązującą ustawy z dnia 8 kwietnia 1919 r. o dostarczaniu mieszkań na potrzeby wojska przedłuża się na jeden rok, licząc od dnia 12 kwietnia 1920 r.

Art.  2.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 1920 r.

Art.  3.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Spraw Wojskowych i Ministrowi Spraw Wewnętrznych.