Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.971 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2020 r. do: 28 lutego 2021 r.
Art.  155.  [Wpływy z kar pieniężnych jako dochód budżetu państwa]

Wpływy z kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.