[Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych] - Art. 129m. - Przeciwdziałanie praniu... - Dz.U.2022.593 t.j. - OpenLEX

Art. 129m. - [Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych] - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.593 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r.
Art.  129m.  [Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych]

Działalność gospodarcza obejmująca świadczenie usług, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12, zwana dalej "działalnością w zakresie walut wirtualnych", jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców i może być wykonywana po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych.