[Kara grzywny za niezłożenie oświadczenia o statusie dużego przedsiębiorcy] - Art. 13za. - Przeciwdziałanie nadmiernym... - Dz.U.2022.893 t.j. - OpenLEX

Art. 13za. - [Kara grzywny za niezłożenie oświadczenia o statusie dużego przedsiębiorcy] - Przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.893 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2022 r.
Art.  13za.  [Kara grzywny za niezłożenie oświadczenia o statusie dużego przedsiębiorcy]

Kto wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 4c, nie składa oświadczenia, o którym mowa w tym przepisie, albo składa oświadczenie niezgodne ze stanem rzeczywistym,

podlega karze grzywny.