[Kara grzywny za nieprzekazanie informacji o praktykach płatniczych] - Art. 13z. - Przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w... - Dz.U.2022.893 t.j. - OpenLEX

Art. 13z. - [Kara grzywny za nieprzekazanie informacji o praktykach płatniczych] - Przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.893 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2022 r.
Art.  13z.  [Kara grzywny za nieprzekazanie informacji o praktykach płatniczych]
1. 
Kto wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 13a ust. 1, nie przekazuje w terminie sprawozdania, o którym mowa w tym przepisie,

podlega karze grzywny.

2. 
Tej samej karze podlega ten, kto utrudnia lub udaremnia wywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w ust. 1.