[Publikacja informacji o postępowaniach w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych] - Art. 13w.... - Dz.U.2022.893 t.j. - OpenLEX

Art. 13w. - [Publikacja informacji o postępowaniach w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych] - Przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.893 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2022 r.
Art.  13w.  [Publikacja informacji o postępowaniach w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych]

Prezes Urzędu publikuje na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów treść postanowienia o wszczęciu postępowania oraz decyzji, o których mowa w ustawie, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz innych informacji podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów. Publikacja treści decyzji jest opatrzona informacją, czy decyzja jest prawomocna.