[Umorzenie postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych] - Art. 13u. -... - Dz.U.2022.893 t.j. - OpenLEX

Art. 13u. - [Umorzenie postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych] - Przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.893 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2022 r.
Art.  13u.  [Umorzenie postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych]

Prezes Urzędu umarza postępowanie, w drodze postanowienia, w przypadku gdy nie stwierdzi nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez stronę postępowania.