Art. 13s. - [Roczne sprawozdanie Prezesa UOKiK z prowadzonych postępowań w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych] - Przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.424 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 marca 2021 r.
Art.  13s.  [Roczne sprawozdanie Prezesa UOKiK z prowadzonych postępowań w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych]

Prezes Urzędu przedstawia Prezesowi Rady Ministrów, nie później niż do końca pierwszego kwartału roku następnego, sprawozdanie z prowadzonych w roku poprzednim postępowań.