[Stosowanie przepisów ustawy - Prawo przedsiębiorców do kontroli przeprowadzanych w ramach postępowania w sprawie nadmiernego... - Dz.U.2022.893 t.j. - OpenLEX

Art. 13p. - [Stosowanie przepisów ustawy - Prawo przedsiębiorców do kontroli przeprowadzanych w ramach postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych] - Przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.893 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2022 r.
Art.  13p.  [Stosowanie przepisów ustawy - Prawo przedsiębiorców do kontroli przeprowadzanych w ramach postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych]

Do kontroli przeprowadzanej na podstawie art. 13i ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, z wyłączeniem przepisów art. 54 i art. 55 tej ustawy.