[Strony postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych; postanowienie o wszczęciu... - Dz.U.2022.893 t.j. - OpenLEX

Art. 13e. - [Strony postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych; postanowienie o wszczęciu postępowania] - Przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.893 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2022 r.
Art.  13e.  [Strony postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych; postanowienie o wszczęciu postępowania]
1. 
Stroną postępowania jest każdy, wobec kogo postępowanie zostało wszczęte.
2. 
Prezes Urzędu wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania i zawiadamia o tym stronę postępowania.
3. 
W postanowieniu o wszczęciu postępowania w szczególności wskazuje się okres objęty postępowaniem. Okres objęty postępowaniem stanowią jedynie 3 kolejne miesiące, o których mowa w art. 13b ust. 2, przypadające w okresie 2 lat przed dniem wszczęcia postępowania.