[Przetarg nieograniczony - definicja] - Art. 132. - Prawo zamówień publicznych. - Dz.U.2022.1710 t.j. - OpenLEX

Art. 132. - [Przetarg nieograniczony - definicja] - Prawo zamówień publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1710 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r.
Art.  132.  [Przetarg nieograniczony - definicja]

Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.