Art. 27. - Prawo probiercze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.39.173

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1989 r.
Art.  27.

Ustawa wchodzi w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia.