Art. 14. - [Podstawa prawna świadczenia usług pocztowych] - Prawo pocztowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1640 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 marca 2024 r. do: 31 grudnia 2025 r.
Art.  14.  [Podstawa prawna świadczenia usług pocztowych]

Świadczenie usług pocztowych odbywa się na podstawie:

1)
umów o świadczenie usług pocztowych zawieranych między nadawcami a operatorami pocztowymi;
2)
umów o współpracę zawieranych między operatorami pocztowymi.