[Podmioty orzekające w postępowaniach dyscyplinarnych] - Art. 310. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. - Dz.U.2022.574 t.j. - OpenLEX

Art. 310. - [Podmioty orzekające w postępowaniach dyscyplinarnych] - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.574 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r. do: 31 sierpnia 2022 r.
Art.  310.  [Podmioty orzekające w postępowaniach dyscyplinarnych]
1. 
W sprawach dyscyplinarnych studentów orzekają komisja dyscyplinarna oraz odwoławcza komisja dyscyplinarna, powołane spośród nauczycieli akademickich i studentów uczelni, w trybie określonym w statucie.
2. 
Do komisji dyscyplinarnych stosuje się odpowiednio przepisy art. 278 ust. 7 oraz art. 280 pkt 1.