[Rażące naruszenie warunków wykonywania działalności w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych] - Art. 75ad. - Prawo o ruchu... - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Art. 75ad. - [Rażące naruszenie warunków wykonywania działalności w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r. do: 2 października 2022 r.
Art.  75ad.  [Rażące naruszenie warunków wykonywania działalności w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych]

Rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych jest naruszenie warunków, o których mowa w art. 75a ust. 2 pkt 2, 3 i 5 oraz ust. 4 i 5, oraz określonych w przepisach dotyczących warunków oraz sposobu produkcji i dystrybucji tablic rejestracyjnych.