[Treść podlegająca wpisowi do rejestru; zaświadczenie o dokonaniu wpisu] - Art. 75ac. - Prawo o ruchu drogowym. - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Art. 75ac. - [Treść podlegająca wpisowi do rejestru; zaświadczenie o dokonaniu wpisu] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  75ac.  [Treść podlegająca wpisowi do rejestru; zaświadczenie o dokonaniu wpisu]
1. 
Wpisowi do rejestru podlegają dane określone w art. 75ab ust. 1 pkt 1-4 oraz informacje o certyfikacie, o którym mowa w art. 75a ust. 2 pkt 2.
2. 
Wpisem do rejestru jest również wykreślenie albo zmiana wpisu.
3. 
Wydając z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru, właściwy marszałek województwa określa w nim zakres prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych, zgodnie z art. 75a ust. 3.